SOSTRE PRÉSTECS HIPOTECARIS

Davant l’escalada de l’Euríbor i les conseqüències que això provoca en les hipoteques d’empleats/des a BBVA referenciades a aquest, UGT reclama a l’empresa que no dilati més una resposta a les crides de la plantilla perquè actuï en aquest àmbit tal com li hem plantejat en diferents reunions.

Feu un comentari