UGT ACTIVA PER A LA IGUALTAT EFECTIVA EN EL ÀMBIT LABORAL

UGT de Catalunya tenim com a objectiu prioritari aconseguir la igualtat efectiva, especialment en l’àmbit laboral, per això ens comprometem a través de les nostres accions cada dia per assolir-la.

Feu un comentari