NOVETATS: ACTUALITZACIÓ PLÀ D’IGUALTAT

En data 20 de juliol de 2023 s’han assolit: un acord per a l’actualització del vigent pla d’Igualtat del 2010, un acord d’actuació enfront de l’assetjament laboral i s’han establert unes mesures per aconseguir la igualtat de les persones LGTBI i protocol d’assetjament per orientació sexual, identitat sexual i expressió de gènere.

Feu un comentari