ACLARIMENTS CONTRACTE TELETREBALL CSE

A la vista de l’acord individual que vau rebre la plantilla del CSE que regula el teletreball al qual teniu dret, UGT després de ser coneixedora d’aquest, vàrem enviar correu a RRLL el mateix divendres a primera hora sol·licitant una reunió urgent de la comissió de seguiment, per aclarir certs punts que consideràvem requerien una redacció diferent a fi d’evitar interpretacions “malicioses”.

Feu un comentari