Renda 2020

RENDA 2020

Et recordem que la quota sindical és desgravable a la declaració de la renda.

El termini per presentar la declaració de la renda de l’exercici 2019 es troba obert des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2020.

En l’esborrany de la declaració elaborat per Hisenda no s’inclou la desgravació per la quantitat cotitzada a organitzacions sindicals, que pot suposar un estalvi en la quota anual sindical d’entre un 20-35% segons els casos. La casella on s’ha d’incloure l’import és la següent:

[Casilla 14]   >   [Rendiments del treball]   >   [Quotes satisfetes a sindicats]

QUOTA SINDICAL A DESGRAVAR: 161,40 EUROS

No és necessari disposar del certificat de quotes pagades en el moment de fer la declaració, n’hi ha prou amb indicar la quantitat meritada al sindicat en l’any 2020.

Vídeo Ayuda – Quotes a Sindicats

Vídeo Ayuda – Coneix el Portal Renda

Afília't a UGT

SERdUGT

SERdUGT

Calendari Laboral 2022