UGT T`INFORMA

En les últimes reunions mantingudes amb l’empresa en els àmbits de de la comissió de seguiment de l’acord BBVA Contigo i el Comitè Estatal de Seguretat i Salut CESS, l’empresa ens ha transmès la següent informació:

Feu un comentari