REUNIÓ COMITÈ SEGURETAT I SALUT DEL 28/04 I 23/05

A la reunió de la comissió del CESS celebrada els dies 28 d’abril i 23 de maig, UGT ha plantejat els temes següents: Proveïment d’aigua. Compartim la iniciativa de BBVA de lliurar-nos una ampolla reutilitzable per tal de ser més sostenibles, però això:

Feu un comentari