JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES 2023

Delega el teu vot a UGT

La Junta General d’ Accionistes (JGA) de BBVA es celebrarà a Bilbao, el 17 de març i UGTBBVA estarà present per actuar en defensa dels empleats/des i l’ entitat, amb responsabilitat i assumint els compromisos de tenir una feina de qualitat, digne, sense discriminació, transparent i sostenible.

Feu un comentari