REUNIÓ TAULA DE NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU DE BANCA

La Patronal fa el garrepa en la pujada salarial dels treballadors i treballadores del sector. no volem únicament un reconeixement verbal: també el volem econòmic.

Després de totes les reunions en relació al Conveni Col·lectiu, ens trobem en la següent situació:

Matèries acceptades per la Patronal:

Feu un comentari