PETICIONS DE LA UGT A L’EMPRESA

Des de la UGT hem traslladat a l’empresa el següent:

Jornada contínua:

Compartim la preocupació mostrada per l’empresa davant l’augment de casos Covid i valorem les “recomanacions” que s´han fet arribar a SSCC en aquest sentit.

Feu un comentari