DES – INCENTIVACIÓ QUADRIMESTRAL

A la UGT sempre hem defensat i defensarem el fet que totes els conceptes salarials que conformen la retribució d’un empleat/da estiguin regulats i recollits en Conveni o Acord d’Empresa.

Feu un comentari