APARTAMENTS I BONS 2024

CONDICIONS GENERALS DEL PROGRAMA

Tenen dret a la sol·licitud d’un Bo o d’un Apartament de Vacances, tots els treballadors en actiu del BBVA amb contracte fix o temporal superior a un any en la data de la seva tramitació i els treballadors passius, en situació de prejubilació, jubilació, invalidesa i viduïtat (en aquest últim cas mentre tingui fills a càrrec seu de fins a 17 anys).

Feu un comentari