ACOMIADAMENT COL·LECTIU A BBVA

Com ja sabeu, BBVA ha convocat a la representació legal dels treballadors (RLT) per a una reunió presencial per a divendres que ve 16 d’abril.

El contingut de la mateixa és iniciar el procediment d’acomiadament col·lectiu previst en l’article 51 del RD 2/2015, així com mesures de mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball de conformitat amb el que es disposa en els articles 40 i 41 de l’ET.

Feu un comentari