JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES 2024

Delega el teu vot a la UGT

La Junta General d’Accionistas (JGA) de BBVA tindrà lloc a Bilbao, el proper 15 de març i la UGT-BBVA com cada any, estarà present per actuar en defensa dels empleats/des i l’entitat, amb responsabilitat i assumint els compromisos de tenir una ocupació de qualitat, digne, sense discriminacions, transparent i sostenible.

Feu un comentari